Nye kompetencer til By X

september 2015

Det er med stor glæde, at vi kan meddele at vi i By X har fået et nyt ansigt i teamet. Natasha vil bringe nye perspektiver og kompetencer inden for byplanlægning og kommunikation til By X.Hun har stor interesse for børne- og ungeinddragelse særligt i forhold til byudvikling og har tidligere arbejdet med unge piger i byen. Derudover har hun erfaringer med filmproduktion og kendskab til mange forskellige kreative inddragelsesmetoder, hvilke vil styrke By Xs brede vifte af ydelser.

Natashas første By X projekt er et samarbejde med Lokale & Anlægsfonden, som hun skal lede frem til december 2015. Projektet omhandler piger og deres idrætsdeltagelse, da forskning på området har vist, at idrætsdeltagelsen blandt de 16-19 årige piger er overraskende lav i forhold til andre aldersgrupper.

Vi glæder os over at have Natasha med i teamet fremadrettet.

Se giraffen!!

juli 2015

Sommernyt 2015

I By X ligger vi aldrig på den lade side. Ved siden af vores projekter finder vi tid til hele tiden at udvikle os og finpudse vores metoder.

Her i foråret har Cemile været på kursus hos Kitte Wagner i temaet “Udover scenekanten”. Cemile er nu endnu mere end før klar til at facilitere inddragelsesforløb med både børn og voksne.

Charlotte har netop afsluttet to moduler i diplomuddannelsen Designbaseret faciliteret på det Kongelige Akademis Designskole København. Charlotte har derved udviddet By Xs metodeapparat og fået styrket teorien bagved teknikkerne og den didaktiske tilgang.

Vil i se girafferne, så stiller vi altid op til uforpligtende kundemøder,laver fordrag omkring vores ydelser og cases samt tager gerne en kop kaffe og snakker om mulige samarbejder.

Vi ses derude!

Entreprenørskab i undervisningen

marts 2015

By Xs arbejde med fokus på innovation og entreprenørskab i folkeskolen, bliver understøttet af nedenstående undersøgelse:

Læs mere om undersøgelsen

By X på Åben Skole portal

marts 2015

Den Åbne Skole er et af de prioriterede indsatsområder i Københavns Kommunes udrulning af Folkeskolereformen.
Børne- og Ungdomsudvalget har i forbindelse med budget 2014 bevilget 4 mill. i hvert af årene 2014 og 2015 til centralt indkøb af eksterne læringstilbud, som derefter bliver gratis for skolerne at bruge.
By X tilbyder på Åben Skole portalen et inddragelsesforløb for elever på skoler, der står foran en byggeproces. Formålet med at inddrage eleverne i denne proces er som altid, når By X arbejder, dels at kvalificere byggeresultaterne, men primært at give eleverne og lærerne et medejerskab og en demokratisk indflydelse på deres hverdag.

De centrale læringsmål i denne proces er innovation, design og entreprenørskab.

Læs mere om projektet

Børnehøring

februar 2015

Sundbyøster Plads på Amager står foran en kommende ombygning. Amager Øst Lokalråd har sat planerne og ideerne til pladsen i en borgerhøring, som finder sted i februar 2015. Det er som altid vigtigt også at få inddraget børnene og ikke kun den voksne del af lokalbefolkningen, men da børnene ikke kommer til borgerhøringer, skal deres input og holdninger synliggøres på anden vis.
By X lavede interviewfilm med børn fra lokalområdet omkring Sundbyøster Plads, således at børnenes stemme også var repræsenteret ved borgermødet.
Se et af resultaterne nedenunder.